Selecteer een pagina

Traumaseksuologie

Pastoraal Centrum Traumaseksuologie PACETRA, is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor verspreiding van de huidige kennis over traumaseksuologie en zich sterk maakt voor inbedding van deze kennis in kerk en pastorale hulpverlening.

Traumaseksuologie is de wetenschap die de verbinding onderzoekt tussen een schokkende ervaring en seksualiteit. Deze verbinding wordt gelegd bij seksueel misbruik van een kind. Dit heeft ernstige (na) effecten op de innerlijke structuur van een kind. De effecten hiervan beïnvloeden de ontwikkeling en zijn later waarneembaar in de volwassenheid. Traumaseksuologie beschrijft zowel effecten van de schokkende gebeurtenis alsmede de seksuele, lichamelijke en psychische schade die optreedt in de staat van shock. 

PACETRA geeft advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel misbruik en pastorale zorg. Daarnaast biedt PACETRA psycho-pastorale hulp aan slachtoffers en / of medeslachtoffers van seksueel misbruik.

PACETRA is aangesloten bij de ACC
Association Christian Counselors Nederland

Een verzwegen leven

Het verhaal van seksueel misbruik is nog altijd moeilijk bespreekbaar, ook binnen de christelijke gemeenschap. In elke kerk zijn mannen en vrouwen die lijden in de stilte van dit verzwegen leven.

Vaak door onvoldoende kennis en informatie over dit onderwerp voelt men zich in het pastoraat vaak handelingsverlegen en gaat om de problematiek heen. De kans is groot dat de pastorale ontmoeting daardoor eindigt in een “mis-moeting”.

Het vinden van een taal of van woorden voor het verhaal dat een plek moet krijgen in de geschiedenis is de eerste en belangrijkste stap op weg naar herstel. Pastorale bezoekers kunnen door een ontmoeting van hart tot hart, het geven van oprechte aandacht, erkenning en luisterende betrokkenheid hierin ondersteunend zijn. De ander onvoorwaardelijk ontvangen, verwelkomen en aanvaarden, veilige ruimte bieden.

Vorming & toerusting

Seksueel misbruik knipt de draad van verbondenheid door. Slachtoffers hebben vaak het gevoel dat de band met zichzelf, de ander en God fundamenteel verbroken is. Die breuk ervaren ze in hun eigen lichamelijkheid en in de beleving van hun seksualiteit. Hun gevoel van eigenwaarde is ontnomen.

Het levensverhaal eindigt niet waar de draad gebroken is. Het gaat verder, daar waar slachtoffers weer verbinding weten te vinden, waar de draden weer aan elkaar worden geknoopt, al-zoekend naar antwoorden op vele vragen en gevoelens. Het weefsel zal de sporen dragen, zowel van de breuk als van de reparatie. Maar het draagt ook de sporen van ons geloof in een God die mensen nooit loslaat. Ook al voelen slachtoffers van seksueel misbruik zich soms enorm verlaten en moeten ze soms opnieuw uitvinden wie Hij is.

Kerken / oudstenraad, PACETRA gaat graag met u in gesprek over:

  • De impact en invloed van seksueel misbruik.
  • Seksueel misbruik en pastorale zorg.

In het eerste MOMENT van seksueel MISBRUIK wordt ernstige

SCHADE aangericht. Als er geen aandacht voor is dan kom je in de TUSSENTIJD en ben je,

wat er gebeurde in het moment VERGETEN maar je LEEFT de SCHADE uit

in een PSYCHISCHE DWARSLAESIE en je bent TRAUMASEKSUEEL.

Na vele jaren komt op een dag de ervaring terug in je BEWUSTZIJN en moet de VERWERKING beginnen.

Dit gaat in fasen waarin je eerst het GEHEIM moet doorbreken en je pijnlijke ervaring ONDER OGEN

moet leren zien en ook TEGENSTRIJDIGE DILEMMA’S moet oplossen. Je moet AFSCHEID nemen

van de VERBINDINGEN met de DADER pas daarna kun je JEZELF weer worden en het

TRAUMA achter je laten met BETEKENIS en VERGEVING.

Peter John Schouten

Riny Clarijs
Psycho-pastoraal hulpverlener
Traumaseksuoloog

Contactformulier

14 + 8 =