Pastoraal Centrum Traumaseksuologie

Pastoraal Centrum Traumaseksuologie PACETRA, is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor mannen van wie seksuele grenzen in de jeugd zijn overschreden. PACETRA geeft advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel misbruik en pastorale zorg. PACETRA biedt psycho-pastorale hulp aan mannelijke slachtoffers en / of medeslachtoffers van seksueel misbruik.

PACETRA is aangesloten bij de ACC
Association Christian Counselors Nederland

Een verzwegen leven

De meeste informatie over seksueel geweld, seksueel misbruik, gevolgen en verwerking is gericht op vrouwen en meisjes. Logisch, denk je misschien, want zij zijn er toch ook het slachtoffer van? Dat klopt inderdaad, maar zij zijn niet de enige slachtoffers. Ook mannen en jongens worden er slachtoffer van, daar hoor je alleen veel minder over omdat zij er nauwelijks over praten. Hierdoor lijkt seksueel geweld tegen mannen en jongens niet veel voor te komen. Het tegendeel is echter waar. 

Uit recente onderzoeken* blijkt dat meer dan een kwart van alle slachtoffers mannelijk is. Onder kinderen en jongeren zijn die aantallen zelfs nog veel hoger. Van alle slachtoffers tussen de 12 en 18 jaar is een derde deel mannelijk en van alle slachtoffers tot 12 jaar maar liefst de helft! Omgerekend zijn dat, alleen al in Nederland, meer dan een half miljoen mannen en jongens.

* Bronnen: ‘Seksuele gezondheid in Nederland 2017′ en ‘Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016

Vorming & toerusting

In elke kerk zijn er mannen die lijden in de stilte van dit verzwegen leven. Het verhaal van seksueel misbruik is nog altijd moeilijk bespreekbaar, ook binnen de christelijke gemeenschap.

Vaak door onvoldoende kennis en informatie over dit onderwerp voelt men zich in het pastoraat vaak handelingsverlegen en gaat om de problematiek heen. De kans is groot dat de pastorale ontmoeting daardoor eindigt in een “mis-moeting”.

Het vinden van een taal of van woorden voor het verhaal dat een plek moet krijgen in de geschiedenis van deze mannen is de eerste en belangrijkste stap op weg naar herstel. Pastorale bezoekers kunnen door een ontmoeting van hart tot hart, het geven van oprechte aandacht, erkenning en luisterende betrokkenheid hierin ondersteunend zijn. De ander onvoorwaardelijk ontvangen, verwelkomen en aanvaarden, veilige ruimte bieden.

Kerken / oudstenraad, PACETRA gaat graag met u in gesprek over: 

  • De impact en invloed van seksueel misbruik.
  • Pastorale zorg na seksueel misbruik.

In het eerste MOMENT van seksueel MISBRUIK wordt ernstige

SCHADE aangericht. Als er geen aandacht voor is dan kom je in de TUSSENTIJD en ben je,

wat er gebeurde in het moment VERGETEN maar je LEEFT de SCHADE uit

in een PSYCHISCHE DWARSLAESIE en je bent TRAUMASEKSUEEL.

Na vele jaren komt op een dag de ervaring terug in je BEWUSTZIJN en moet de VERWERKING beginnen.

Dit gaat in fasen waarin je eerst het GEHEIM moet doorbreken en je pijnlijke ervaring ONDER OGEN

moet leren zien en ook TEGENSTRIJDIGE DILEMMA’S moet oplossen. Je moet AFSCHEID nemen

van de VERBINDINGEN met de DADER pas daarna kun je JEZELF weer worden en het

TRAUMA achter je laten met BETEKENIS en VERGEVING.

Peter John Schouten

Riny Clarijs
Psycho-pastoraal hulpverlener
Traumaseksuoloog

Contactformulier

5 + 11 =