Selecteer een pagina

Als we trauma’s tot iets van een hogere orde maken, iets dat niet verwoord kan worden, dan kunnen de overlevende geen kant op, dan zullen ze nooit het gevoel hebben dat ze werkelijk worden begrepen… Je bewijst mensen geen respect door te zeggen: ‘ik vind het onvoorstelbaar wat je hebt meegemaakt.’ Luister in plaats daarvan naar hun verhaal en probeer je voor te stellen dat je erbij was, hoe pijnlijk of ongemakkelijk dat ook voelt.
(James Rhodes)

PACETRA is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor mannen van wie seksuele grenzen in de jeugd zijn overschreden. PACETRA richt zich op vorming en toerusting van de kerkelijke gemeente m.b.t. de schade en gevolgen van seksueel misbruik bij mannelijke slachtoffers. PACETRA is rondom dit thema beschikbaar voor pastorale ondersteuning binnen uw gemeente.

Seksueel misbruik

De meeste informatie over seksueel geweld, seksueel misbruik, gevolgen en verwerking is gericht op vrouwen en meisjes. Logisch, denk je misschien, want zij zijn er toch ook het slachtoffer van? Dat klopt inderdaad, maar zij zijn niet de enige slachtoffers. Ook mannen en jongens worden er slachtoffer van, daar hoor je alleen veel minder over omdat zij er nauwelijks over praten. Hierdoor lijkt seksueel geweld tegen mannen en jongens niet veel voor te komen. Het tegendeel is echter waar, 3 tot 5 % van de mannelijke bevolking is als jongen slachtoffer van seksueel misbruik. Dat betekent dat in Nederland 400.000 mannen daar mee te maken hebben. Ook in uw / jouw kerk zijn er mannen die lijden in de stilte van dit verzwegen leven.

Mis-moeting

Het verhaal van seksueel misbruik is nog altijd moeilijk bespreekbaar, ook binnen de christelijke gemeenschap. Het vinden van een taal of woorden voor het verhaal dat een plek moet krijgen in de geschiedenis van deze mannen is de eerste en belangrijkste stap op weg naar herstel. Vaak door onvoldoende kennis en informatie over dit onderwerp voelt men zich handelingsverlegen en gaat om deze problematiek heen. De kans is groot dat de pastorale ontmoeting daardoor eindigt in een “mis-moeting”.

Pastorale zorg

Als lichaam van Christus draagt de kerk pastorale verantwoordelijkheid voor al haar leden. Vanuit deze pastorale verantwoordelijkheid mogen we ook
met de slachtoffers van seksueel misbruik mee- oplopen, veilige ruimte bieden om hun verhaal te vertellen.

Voor zowel kerkenraad/oudstenraad, pastoraal werkers als gemeenteleden is het belangrijk dat kennis en aandacht ten aanzien van seksueel misbruik wordt vergroot. Hierdoor kan de signaalgevoeligheid worden versterkt en kunnen pastoraal werkers beter anticiperen op het verhaal van gemeenteleden van wie seksuele grenzen zijn overschreden.

Vorming & toerusting

Pastoraal team of kerkenraad/oudstenraad, PACETRA gaat graag met u in gesprek over;

Als de draad gebroken is

  • De impact en invloed van seksueel misbruik.
  • Zingeving en pastorale zorg.

Mocht u vragen hebben over PACETRA, een (persoonlijke) hulpvraag of anders: elders op de website vindt u
alle gegevens om in contact te kunnen komen.

 

PACETRA is aangesloten bij de ACC
Association Christian Counselors Nederland