Selecteer een pagina

Pastoraal centrum traumaseksuologie

Pacetra is een interkerkelijke organisatie die zich inzet ter bevordering van de pastorale ontmoeting met mannen en vrouwen van wie seksuele grenzen in de jeugd zijn overschreden.

Het verhaal van seksueel misbruik is nog altijd moeilijk bespreekbaar, ook binnen de christelijke gemeenschap.
In elke kerk zijn er vrouwen en mannen die lijden in de stilte van dit verzwegen leven. 
Het vinden van een taal of van woorden voor het verhaal dat een plek moet krijgen in de geschiedenis is de eerste en belangrijkste stap op weg naar herstel.

Pacetra heeft als missie; verspreiding van de huidige kennis over de schade en gevolgen van seksueel misbruik en voor de inbedding van deze kennis in het kerkelijke pastoraat.

Pacetra biedt advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel misbruik. We bieden een luisterend oor zodat slachtoffers (en mensen in hun omgeving) niet langer alleen staan.

TRAUMASEKSUOLOGIE

Traumaseksuologie beschrijft zowel effecten van de schokkende gebeurtenis alsmede de seksuele, lichamelijke en psychische schade die optreedt na seksueel misbruik van een kind.

VORMING & TOERUSTING

In het kader van vorming en toerusting van uw pastoraal team gaat Pacetra graag met u in gesprek over de impact en invloed van seksueel misbruik en, de pastorale zorg vanuit uw gemeente.

EEN LUISTEREND OOR

We bieden een luisterend oor zodat slachtoffers (en mensen in hun omgeving) niet langer alleen staan. In een persoonlijk gesprek, via de telefoon of via e-mail; u bent van harte welkom.

 

 

 

Informatieavond

Als de draad gebroken is…

Seksueel misbruik maakt traumaseksueel en veroorzaakt een psychische dwarslaesie. Het knipt de draad van verbondenheid door. Slachtoffers hebben vaak het gevoel dat de band met zichzelf, de ander en God fundamenteel verbroken is. 

Onder de titel ‘ als de draad gebroken is’ verzorgd Pacetra informatieavonden over de impact en invloed van seksueel misbruik. Tijdens de presentatie komt het volgend aan de orde;

  • Traumaseksuologie
  • Het moment
  • De schade
  • De gevolgen van de schade
  • De weg naar herstel
  • De pastorale ontmoeting

PACETRA

Riny Clarijs
Kerkeland 18
3958 EW Amerongen

TELEFOON

(06) 22956722

EMAIL

info@pacetra.nl

Pacetra is aangesloten bij de Associatie van Christelijke Counselors