Selecteer een pagina

Seksueel misbruik in 21 woorden

In het eerste MOMENT van seksueel MISBRUIK wordt ernstige

SCHADE aangericht. Als er geen aandacht voor is dan kom je in de TUSSENTIJD en ben je,

wat er gebeurde in het moment VERGETEN maar je LEEFT de SCHADE uit

in een PSYCHISCHE DWARSLAESIE en je bent TRAUMASEKSUEEL.

Na vele jaren komt op een dag de ervaring terug in je BEWUSTZIJN en moet de VERWERKING beginnen.

Dit gaat in fasen waarin je eerst het GEHEIM moet doorbreken en je pijnlijke ervaring ONDER OGEN

moet leren zien en ook TEGENSTRIJDIGE DILEMMA’S moet oplossen. Je moet AFSCHEID nemen

van de VERBINDINGEN met de DADER pas daarna kun je JEZELF weer worden en het

TRAUMA achter je laten met BETEKENIS en VERGEVING.

Gevolgen van seksueel misbruik

Traumaseksualiteit

Door een doorgemaakt seksueel misbruik verandert je seksuele identiteit in een trauma-seksuele identiteit waarin angst, schaamte, schuld en geheimzinnigheid de toon zetten. Je weet niet (meer) wat of wie je seksuele identiteit of geaardheid is. Vaak onbewust en toch allesbepalend

Psychische dwarslaesie

Ten gevolge van seksueel misbruik raak je geestelijk verlamd. Het lichaam liegt nooit, doet anders als wat je in je hoofd leeft.
Gedissocieerd leven, afstemmen op de behoefte van de ander, een defecte zelfbescherming en een destructief recht hanteren, angst en grenzeloosheid; een paar kenmerken van de psychische dwarslaesie.
Onzichtbaar, des te pijnlijker ervaren.

Lichamelijke klachten

Seksueel misbruik treft het lichaam. Het is fysiek geweld op identiteitsniveau en bepaald vanaf het moment van misbruik je lichamelijke gesteldheid. Het lichaam is niet meer in balans maar zoekt altijd naar een natuurlijk evenwicht. Dit leidt vaak tot lichamelijke klachten waarvan de oorzaak veelal niet herkent wordt. Dit kan leiden tot langdurige therapeutische e/o medicamenteuze trajecten. 

Depressie

De oorzaak van depressie kan ook door (onverwerkte) trauma’s op je identiteitslaag liggen. In Nederland kampen 20% van de mensen tussen 18-64 jaar (bron: Trimbos instituut) met depressie.

Naar schatting zijn minimaal 1,5 miljoen mensen op de een of andere manier betrokken bij seksueel misbruik.  Seksueel misbruik treft de identiteit van een mens en de maatschappij.

Verslaving

Je herhaalt oneindig datgene wat je feitelijk ook niks oplevert om toch maar een vorm van geluk te hebben of te vinden.
Doorgemaakt seksueel misbruik leidt tot een wanverhouding in context en persoonlijke content en leidt tot afhankelijkheid en uit zich vaak in verslavingspatronen.

Je weet dat je drang niet kunt beheersen tot datgene waar je lichamelijk en/of geestelijk afhankelijk van bent geworden.

Stress

Burn out of bore out, teveel of te weinig prikkels. Niet in balans zijn. Je lichaam reageert en je verliest de controle over je welzijn en gezondheid. Oude patronen lopen vast en leveren niets meer op. Je voelt je totaal leeg of je reageert hyper.

Stress is een symptoom dat ook grote aandacht en zorgvuldigheid vraagt bij seksueel misbruik.